Waardering en erkenning is van onschatbare waarde en dat zit vaak in de kleinste dingen. Met onze complimentenkaartjes stimuleer je collega’s om elkaar een complimentje te geven. Druk ze af en hang ze op goed zichtbare plekken op kantoor. Uiteraard kunnen deze kaartjes ook een stimulans zijn om elkaar digitaal een complimentje te sturen.