Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid informeert jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens en werd laatst bijgewerkt op 22 april 2022.

Wij gebruiken ook cookies op onze website. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij jou vriendelijk naar ons cookiebeleid. https://movetohappiness.com/cookies/

 1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

1.1.         Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens wanneer je:

 • onze website (www.movetohappiness.com) gebruikt;
 • onze sociale media (Facebook, Instagram of YouTube) gebruikt;
 • onze diensten https://go.movetohappiness.com/ je registreert voor of deelneemt aan onze evenementen; en
 • met ons communiceert via email, telefoon of een ander digitaal communicatiekanaal.

1.2.         Dit privacybeleid kan gewijzigd worden zoals bepaald in artikel 8.

 1. Wie zijn wij?

2.1.         “Wij” verwijst in dit privacybeleid naar Move To Happiness bv:

Naam:

Move To Happiness Hub bv

Adres:

Statieplein 1, bus 1.02, 2560 Nijlen

Ondernemingsnummer:

0437.586.004

E-mail:

rose@movetohappiness.com

2.2.         Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit privacybeleid. Als je vragen hebt hierover, contacteer ons dan per e-mail (rose@movetohappiness.com).

2.3.         In bepaalde omstandigheden kunnen derde partijen (ook) verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je op een link klikt en daardoor onze website verlaat of als je gebruik maakt van onze sociale media en zelf een sociale media-account hebt. Wij hebben geen invloed op de gegevens die sociale media providers over jou verzamelen. Als je gebruik maakt van onze diensten via jouw werkgever, treedt jouw werkgever ook op als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze gevallen raden wij aan om het privacybeleid van deze derde partijen te raadplegen.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel voor een bepaald doel en voor zover toegelaten door de wet. Wij lichten hieronder verder toe in welke gevallen wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als wij jouw persoonsgegevens niet rechtstreeks van jou ontvangen, zullen wij jou ook hierover hieronder informeren.

 • Wanneer je onze website gebruikt

3.1.1.         Wanneer je gebruik maakt van onze website, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Technische informatie (bv. serverlogbestanden) over jouw bezoek en het apparaat dat je gebruikt. Wij kunnen jou niet identificeren op basis van deze informatie, maar derde partijen misschien wel (bv. jouw internet service provider).

Om een zo storingsvrij mogelijke werking van onze website te waarborgen en om malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van mogelijk misbruik op te sporen en te voorkomen.

Ons legitiem belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.

Jouw e-mailadres.

Om jou onze nieuwsbrief of andere elektronische communicatie toe te sturen.

Jouw toestemming, tenzij je een bestaande klant van ons bent die wij op de hoogte willen houden van onze producten of diensten. Je kunt jouw toestemming steeds intrekken zoals bepaald in artikel 7.

 • Wanneer je onze sociale media gebruikt

3.2.1.         Wanneer je gebruik maakt van onze sociale media (Facebook, Instagram, YouTube), verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Als je berichten naar ons stuurt via sociale media, verzamelen wij jouw identiteits- en contactgegevens, de inhoud van jouw bericht en de technische details van jouw bericht (bv. datum en tijd).

Om berichten tussen jou en ons mogelijk te maken via sociale media. Deze berichten zijn niet openbaar. Als je echter een reactie of like plaatst of andere gegevens (bv. foto's) op onze publieke sociale media plaatst, dan zijn deze gegevens openbaar.

Ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met jou op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

 • Wanneer je onze diensten of app gebruikt

3.3.1.         Wanneer je gebruik maakt van onze diensten of onze mobiele app, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Identiteits- en contactgegevens, en persoonlijke kenmerken (bv. geslacht en geboortedatum), die je ons bij jouw registratie en daarna aan ons verstrekt.

Om jouw account aan te maken en te beheren zodat je onze diensten of app kunt gebruiken.

Onze overeenkomst met jou door jouw aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. https://movetohappiness.com/terms-of-use/

 

Informatie over jouw apparaat waarmee je onze app gebruikt en gegevens zoals uw IP-adres, uw browsertype, uw besturingssysteem en uw Internet Service Provider (ISP),.

Om de inhoud van en de algemene gebruikservaring van onze app te verbeteren.

Ons legitiem belang om onze diensten te verbeteren, ervoor te zorgen dat onze app goed werkt en om onze gebruikers een zo storingsvrij mogelijke ervaring te kunnen bieden.

Informatie over jouw gebruik van onze app zoals kijkactiviteit, verwijzende/afsluitende pagina's, datum en tijdstempels en verwante metadata. Daarnaast ontvangen we van Apple en Google ook gebundelde demografische gegevens van onze totale gebruikersgroep.

Om de inhoud van en de algemene gebruikservaring van onze app te verbeteren.

Ons legitiem belang om onze gebruikers een interessante ervaring te kunnen bieden.

 • Wanneer je je registreert voor of deelneemt aan onze evenementen

3.4.1.         Wanneer je je registreert voor of deelneemt aan onze evenementen, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Identiteits- en contactgegevens die je ons verstrekt in het kader van, indien van toepassing, jouw registratie en deelname aan onze evenementen (bv. naam, e-mailadres of bedrijf waarvoor je werkt).

Om jouw registratie te verwerken en onze evenementen voor te bereiden, organiseren en veilig te laten verlopen.

Onze overeenkomst met jou door jouw aanvaarding van de toepasselijke voorwaarden.

Foto('s) genomen tijdens een evenement waarop je herkenbaar bent.

Om sfeerbeelden van het evenement vast te leggen en te delen (bv. op onze website en onze sociale media).

Jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming steeds intrekken zoals bepaald in artikel 7.

 

 • Wanneer je met ons communiceert

3.5.1.         Wanneer je met ons communiceert via sociale media, telefoon, email of een ander digitaal communicatiekanaal, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Identiteits- en contactgegevens die je ons verstrekt, de inhoud van jouw communicatie, de technische details van de communicatie zelf (bv. datum en tijd) en, indien van toepassing, het apparaat dat je gebruikt.

Om de communicatie tussen jou en ons mogelijk te maken (bv. wanneer je contact met ons opneemt via sociale media, telefoon of email).

Ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met jou op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

 • In alle bovenstaande gevallen

3.6.1.         Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden verzamelen, willen wij echter duidelijk maken dat wij jouw persoonsgegevens ook zullen verwerken in de volgende gevallen.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Bovengenoemde persoonsgegevens.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen of te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Onze wettelijke verplichting.

Bovengenoemde persoonsgegevens.

Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, detecteren en bestrijden.

Onze wettelijke verplichting.

Bovengenoemde persoonsgegevens.

Om ons te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Ons legitiem belang om jouw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.

Bovengenoemde persoonsgegevens.

Om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd.

Ons legitiem belang om zakelijke transacties te kunnen aangaan.

 1. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

4.1.         In principe delen wij jouw persoonsgegevens met niemand anders dan de personen die voor ons werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens of jouw werkgever indien van toepassing. Iedereen die toegang heeft tot jouw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren.

4.2.         Jouw persoonsgegevens kunnen door ons buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verzonden in het kader van de hierboven vermelde doeleinden. Als er een doorgifte plaatsvindt, zullen wij voldoende waarborgen nemen om jouw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bv. door het afsluiten van een overeenkomst op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming).

 1. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

5.1.         Jouw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij jou om jouw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat je jouw toestemming intrekt. In dit artikel voorzien wij jou van de informatie die je nodig hebt om te beoordelen hoe lang wij jouw persoonsgegevens identificeerbaar houden.

5.2.         Als algemene regel geldt dat wij jouw persoonsgegevens zullen de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in dit artikel 5 wordt uitgelegd, is verstreken. Wij kunnen jouw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat ons verhindert deze te verwijderen.

5.3.         Alle persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website bewaren wij zo lang als nodig om de in artikel 3.1 vermelde legitieme belangen te behartigen of tot op het moment dat je jouw toestemming intrekt. Technische informatie zoals onze serverlogbestanden bewaren wij tot 1 jaar na jouw bezoek aan onze website, waarna deze worden verwijderd of gede-identificeerd.

5.4.         Alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen, al dan niet via onze mobiele app, bewaren wij zo lang als nodig om de overeenkomst met jou uit te voeren of om de in artikel 3.3 vermelde legitieme belangen te behartigen. Jouw gegevens in verband met het beheer van jouw account en in het kader van onze dienstverlening bewaren wij zolang je gebruik maakt van onze diensten. Technische informatie in verband met jouw gebruik van onze mobiele app bewaren wij niet langer dan 5 jaren na jouw laatste gebruik van onze app, waarna deze wordt verwijderd of gede-identificeerd.

5.5.         Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met onze evenementen bewaren wij zo lang als nodig om de overeenkomst met jou uit te voeren, de in artikel 3.4 vermelde legitieme belangen te behartigen of tot op het moment dat je jouw toestemming intrekt. Als jouw foto niet werd gepubliceerd, bewaren wij jouw foto niet langer dan 2 jaren na het betreffende evenement. Als je je wenst te verzetten tegen een gepubliceerde foto van jou tijdens een evenement, geef ons dan een seintje (zie artikel 9).

5.6.         Alle persoonsgegevens die wij via onze interacties met jou verzamelen via sociale media, telefoon, email of andere digitale communicatiekanalen bewaren wij zo lang als nodig om met jou te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt ons in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als je bij ons terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.

 1. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

6.1.         De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze maatregelen omvatten onder meer technische en organisatorische maatregelen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen en processen te beveiligen. We hebben ook andere maatregelen genomen, zoals het nemen van interne beleidsmaatregelen, het beperken van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden, het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens, het indien mogelijk pseudonimiseren van persoonsgegevens, het nemen van backups van persoonsgegevens en het periodiek evalueren van onze beveiligingsmaatregelen.

 1. Jouw rechten in verband met jouw persoonsgegevens

7.1.         Je hebt bepaalde rechten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens: het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of deze te beperken en om jouw toestemming in te trekken. Om een van jouw rechten uit te oefenen, kan je een schriftelijk verzoek indienen bij rose@movetohappiness.com met vermelding van het recht waarop jouw verzoek betrekking heeft. Als je nog steeds niet tevreden bent, heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 1. Wijzigingen van dit privacybeleid

8.1.         Wij kunnen dit privacybeleid op eigen initiatief en op eender welk moment wijzigen. Indien materiële wijzigingen aan dit privacybeleid een invloed kunnen hebben op de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan zullen wij deze wijzigingen aan jou communiceren op een manier waarop wij normaal met jou communiceren (bv. via e-mail of via een bericht op onze website of via onze mobiele app).

8.2.         Wij nodigen jou uit om de laatste versie van dit privacybeleid op onze website te bekijken. Ons privacybeleid vermeldt de datum waarop ons privacybeleid het laatst werd gewijzigd.

 1. Heb je nog vragen?

9.1.         Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze privacy manager. Je kunt contact opnemen met onze privacy manager via e-mail: rose@movetohappiness.com.

 

Benieuwd naar ons effectieve implementatieplan dat ESG tot leven brengt?
Het is getest en effectief gebleken bij meer dan 7000 werknemers van grote bedrijven zoals Accenture, Nyrstar en vele anderen?
Plan je ESG Advies Call