5 boeiende HR-trends voor 2024

HR-afdelingen zijn de afgelopen maanden hard aan het werk geweest om hun beleid voor het komende jaar uit te stippelen. Een belangrijke vraag daarbij was ongetwijfeld hoe ze als bedrijf een antwoord kunnen bieden op nieuwe en bestaande uitdagingen. Hoe ga je om met ESG? Hoe rapporteer je op de S pijler? En wat doe je met hybride werken? Het is een delicaat evenwicht dat gezocht moet worden.
Vanuit Move To Happiness staan we dagelijks in contact met HR-afdelingen van grote of kleine bedrijven in verschillende sectoren. Vanuit dat oogpunt zien we vijf onderwerpen die ook in 2024 belangrijk blijven. 

Data als accelerator 

Een van de belangrijkste trends voor 2024, is ongetwijfeld de verdere digitalisering binnen bedrijven. Data zal op termijn onmisbaar worden. Enerzijds voor bedrijven die verder willen groeien, en het welzijn van hun medewerkers centraal wil zetten. Anderzijds is er ook de CSRD, die ESG rapportage verplicht maakt. Technologische innovatie zal dus niet enkel ingezet worden voor loonverwerking of het aanpassen van HR-processen, maar ook om de zogenaamde soft-HR verder te digitaliseren.
“Binnen Move To Happiness tonen we bedrijven wat er leeft op hun werkvloer door analyses op gebruikspatronen uit te voeren”, haalt Kenneth Van Daele, CEO bij Move To Happiness aan. “Productiebedrijven zien bijvoorbeeld dat slaap een belangrijk thema is voor wie in shiften werkt. Kantoormedewerkers gaan vaker na hoe ze werk en gezin kunnen combineren, of zoeken naar cotent rond gezonde voeding of extra beweging. We beoordelen de impact op het ziekteverzuim van medewerkers en onderzoeken de relatie tussen content en productiviteit. Dankzij de achterliggende data die je via een platform zoals dat van Move To Happiness ophaalt, kan je veel gerichter werken op de noden van je medewerkers. Het uiteindelijke doel is een meetbaar rendement op investering (ROI) voor ESG-initiatieven.”

Engagement als boost voor je sociaal beleid

Wie het al geprobeerd heeft, weet dat het niet eenvoudig is om alle medewerkers altijd mee te krijgen in je bedrijfsverhaal. Hoe krijg je dat engagement dan wel naar boven? En wat zijn de voordelen van medewerkers die helemaal achter je staan?
Kenneth Van Daele pikt in: “Om de betrokkenheid onder je medewerkers te vergroten en op een leuke manier samen te brengen, kan je verschillende activiteiten organiseren. Train bijvoorbeeld voor een bepaald sportevent en neem daarna samen deel. Of organiseer campagnes die inzetten op verschillende SDG doelen,  bijvoorbeeld ‘30 dagen minder wagen’. Zo zorg je voor meer verbondenheid tussen de verschillende medewerkers. Je zal zien dat door een beter groepsgevoel ook we tevredenheid bij je medewerkers zal stijgen.”

Educatie blijft belangrijk

Bedrijven met minstens 20 medewerkers in dienst, zullen vanaf dit jaar vijf dagen opleiding per jaar moeten aanbieden aan hun medewerkers. Hoewel het vervelend kan zijn voor kleine bedrijven om hun medewerkers 5 extra dagen te moeten missen op de vloer, biedt het toch vooral veel kansen. “We weten dat bedrijven die levenslang leren aanbieden wendbaarder zijn voor eventuele plotse veranderingen”, haalt Kenneth Van Daele aan. “Daarnaast maakt het aanbieden van extra opleidingen je aantrekkelijker bij potentiële medewerkers in de toekomst. De nieuwe generatie medewerkers is namelijk actief op zoek naar een job waar extra mogelijkheden liggen in de toekomst.” 
Het is wel belangrijk dat je een paar zaken in het achterhoofd houdt bij het organiseren van je educatiemogelijkheden. “Laat micromanagement achterwege”, stelt Kenneth van Daele. ”Medewerkers zoeken een bepaalde vorm van autonomie waarin ze zelf kiezen wat, hoe en wanneer ze leren. Probeer ook voor verbinding en betrokkenheid te zorgen tussen je organisatie en je medewerkers binnen een context van een hybride werkregeling. Dat kan je doen door op een gefundeerde manier aan de competenties van je medewerkers te werken.”
De extra verworven competenties kan je meten aan de hand van digitale assesments. Dat is sowieso een interessante tool voor jou als werkgever, maar ook voor je medewerkers. Het zorgt voor een optimale fit tussen jullie beiden. Jullie werken samen doelgericht op taken en interesses, en bouwen allebei aan jullie toekomst.

ESG als hefboom richting duurzaamheid

Voor veel bedrijven en hun bedrijfsleiders blijft ESG een wollige benaming. ESG-compliancy wordt vaak als last bekeken. Toch kan ESG net helpen om alle aspecten binnen HR -van verloning over mobiliteit tot inclusie- te syncen met de manier waarop je je bedrijf leidt. 
Als je kan zorgen dat je medewerkers gelukkig, gezond en productief zijn, zal ook je organisatie er op termijn mee van profiteren. En net dat kan je bekomen door verder te investeren in ESG, en dan specifiek in de S-pijler. 
“Ook in 2024 blijft diversiteit, gelijkheid en inclusie een hot topic”, vult Kenneth Van Daele aan. Bedrijven doen er goed aan om te blijven inzetten op die drie zaken. Bij inclusie kijken we dan bijvoorbeeld echt naar een inclusieve cultuur waarin elke stem gehoord en gewaardeerd wordt. HR-afdelingen implementeren best programma’s die de diversiteit bevorderen en discriminatie op de werkvloer actief bestrijden. Bij Move To Happiness ontwikkelden we bijvoorbeeld een Ramadan concept om meer bewustwording te creëren.”

Leidinggevende moet mee in hybride modellen

Door de steeds groter wordende digitalisering en automatisering van onze werkvloeren, krijgen ook leidinggevende stilaan een andere rol binnen hun bedrijf. Zo moesten ze de afgelopen jaren in sneltempo werken aan de connectie met hun medewerkers nadat hybride werken steeds meer ingeburgerd raakte. Er was geen simpele handleiding over hoe je daarmee best omgaat en hoe je leiding kan geven aan mensen die je amper ziet.

“De laatste jaren heeft technologie steeds meer onze organisatiecultuur verandert, en eigenlijk merken we nu pas hoe hard”, legt Kenneth Van Daele, CEO bij Move To Happiness uit. “Iedereen moest de afgelopen jaren opnieuw leren communiceren, zowel medewerkers als leidinggevenden.”


Benieuwd naar het Move To Happiness ESG implementatieplan? Getest en effectief gebleken bij meer dan 7.000 medewerkers van bedrijven zoals VGD, Accenture, Nyrstar, … Download ons 7 stappenplan dan hier. 

Hoe dienstenbedrijf Accenture zijn ESG-doelen haalt dankzij Move To Happiness

Accenture is een wereldwijd dienstenbedrijf dat oplossingen aanbiedt in strategie, advies,...

Read More >

Duidelijk sociaal beleid bij AZ Herentals dankzij Move To Happiness

Het AZ Herentals is een modern en dynamisch ziekenhuis en biedt professionele basiszorg aan de...

Read More >

Borealis: toonaangevende chemiespeler met oog voor ‘People en Culture’

Borealis is een wereldwijde toonaangevende speler in de chemiesector. Naast hun gewone...

Read More >